everyone had a good n bad time... a story about our feeling is necessary when we are down... i must not be shy to share wit all of u...

Perbezaan KBSR dan KSSR


1. Reka Bentuk

    KBSR

 • Komunikasi
 • Manusia dengan alam sekelilingnya
 • Perkembangan diri individu
    KSSR


 • Komunikasi
 • Kerohanian, sikap dan nilai
 • Kemanusian
 • Keterampilan diri
 • perkembangan fizikal dan estetik
 • Sains dan teknologi


2. Organisasi

    KBSR

 • Berasaskan mata pelajaran

    KSSR

 • Tahap I
  • Modul Teras Asas
  • Modul Teras Tema
  • Modul Elektif


 • Tahap II
  • Modul Komunikasi
  • Modul Komunikasi Elektif
  • Modul Kerohanian, Sikap dan Nilai
  • Modul Fizikal dan Estetika
  • Modul Sains dan Teknologi
  • Modul Kemanusiaan


3. Kandungan


 • Berlaku perubahan kepada SEMUA mata pelajaran


4. Pedagogi

    KBSR

 • Kemahiran berfikir dalam P&P
 • Aplikasi kecerdasan pelbagai dalam P&P
 • Penggunaan TMK (teknologi maklumat dan komunikasi
 • Pengajaran berasaskan kajian masa depan
 • Pembelajaran secara konstruktivisme
 • Pembelajaran secara kontekstual
 • pembelajaran akses kendiri
 • Pembelajaran masteri
 • Belajar cara belajar


    KSSR

 • Penegasan dan penekanan kepada pendekatan berikut:
  • Kemahiran berfikir dalam P&P
  • Alpikasi kecerdasan dalam P&P
  • Penggunaan TMK
  • Pengajaran berasaskan kajian masa depan
  • pembelajaran secara konstruktivisme
  • Pembelajaran secara kontekstual
  • Pembelajaran akses kendiri
  • Pembelajaran masteri 
  • Belajar cara belajar5. Kaedah Pentaksiran

    KBSR

 • Penekanan yang ketara kepada pentaksiran sumatif

    KSSR


 • Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK)
 • Dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran
 • Menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai
 • Bersifat autentik dan holistic

6. Pengurursan Kurikulum • Semua perubahan dalam aspek-aspek di atas menyebabkan berlaku perubahan kepada pengurusan kurikulum di pelbagai peringkat.

7. Peruntukan Masa • Berlaku perubahan pada peruntukan masa kepada beberapa mata pelajaran khususnya Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.


Hurainya nntie dipost... :)               

No comments:

Post a Comment